În cadrul IET nr.73 a fost schimbată recent iluminarea în grupe şi dormitoare.

Mulţumim Direcției Educației Sectorul Centru, Dnei Natalia Strajesco Şef DETS sec.Centru pentru sprijinul acordat.