Parteneriat cu părinții

Parteneriat cu părinţii şi familia

Obiectiv:Asigurarea funcţionalităţii parteneriatului educaţional prin colaborarea      activă a tuturor factorilor.

Concepţia sociocentrică interpretează educaţia prin prisma pregătirii treptate a omului pentru viaţa în societate, pentru educarea lui în diverse roluri sociale.

Societatea în ansamblul ei exercită o puternică influenţă educativă asupra individului.

Instrucţiile sociale au caracter educativ cu care au stabilit relaţii de colaborare, elaborînd un plan special al reţelei educaţive sunt: familia, şcoala, biblioteca.

Asistenţa oferită de instituţiile nominalizate sunt:

–         de tutelare/îngrijire;

–         de ajutor;

–         de ocrotire a sănătăţii;

–         de stimulare;

–         de propagare a valorilor;

–         de formare a comportamentului (comportare axată);

–         dezvoltare cognitivă.

Direcţionarea eforturilor comune cu partenerii educaţionali vor duce spre realizarea eficientă a obiectielor educativ-instructive, prevăzute de Curriculum.

 Activităţi comune

–         implicarea activă a părinţilor în realizarea unui plan comun de dezvoltare individuală a copiilor, în care eforturile cadrului didactic să se întîlnească cu cele ale părinţilor;

–         întîlniri cu discuţii, opinii, propuneri pentru îmbunătăţirea procesului educaţional cu copiii conform cerinţelor învăţămîntului actual;

–         activităţi demonstrative cu copiii pentru părinţi;

–         participarea părinţilor la activităţile instructiv-educative;

–         oferte de suport informativ şi material didactic reciproc necesar procesului educaţional;

–         schimb de literatură orientată la educaţia copiilor;

–         amenajarea spaţiilor interioare şi a terenului de joc, necesare în acţiunile educaţionale;

–         îmbogăţirea cu resurse materiale şi mijloace utile pentru copii ca aceştia să progreseze în dezvoltare cît mai uşor;

–         menţinerea sanitară şi securizantă a mediului în care activează copiii;

–         părinţii pot oferi servicii de colectare a fondurilor financiare, în scopul sprijinirii grădiniţei în soluţionarea problemelor apărute. Mărimea fondului se stabileşte la şedinţa membrilor asociaţiei sau  şedinţele de părinţi ale grupelor.

    Părţile se obligă

Drepturile şi obligaţiunile fiecărei părţi stabilite în Regulament să fie    

     respectate.

Să participe activ şi conştient la realizarea obiectivelor propuse, în scopul de a contribui la îmbunătăţirea educaţiei, a bunei dezvoltări şi pregătiri a copiilor în atingerea maturităţii şcolare

 Evaluarea impactului

Schimb de impresii şi opinii.

Chestionare.

  Dispoziţii finale

   Prezentul Acord poate fi modificat, completat, suspendat sau reziliat la iniţiativa uneia din Părţi sau a ambelor.

  Soluţionarea divergenţelor dintre părţi se va face prin comunicare constructivă, înţelegere, compromisuri şi convingeri argumentate.