Cv-ul directorului

Informaţii personale
Nume, prenume Sîrghii Angela
Data naşterii 14.09.1973
Experienţa profesională
Perioada 01.10.1990
Funcţia sau postul ocupat Educător la școala – grădiniță în s.Dimitrovca
  16.01.1991
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare de clasele primare în s.Dimitrovca
  26.10.1992
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare de limba română în s.Ecaterinovca
  01.09.1995
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare de clasele primare în s.Ecaterinovca
  01.09.2006
Funcţia sau postul ocupat Educător în IET  nr.182
  01.10.2012
Funcţia sau postul ocupat Educător în IET nr.156
  23.07.2019
Funcția sau post ocupat Director interimar al IET nr.73
Educaţie şi formare  
Perioada 2012

-Participarea la cursurile de formare profesională continuă,la specialitate educație preșcolară;

-Participarea la cursurile de formare profesională;

-Participarea la cursurile de formare profesională; continuă,modulul,,Didactica particulară,,

  2013

-Participarea la cursurile de formare profesională continuă,modulul,,Didactica particulară,,

-Participarea la concursul național de creație,,Scrisoarea mamei,,

-Participarea la cursurile de formare profesională

continuă,modulul,,Didactica particulară,, și ,,Dezvoltarea reprezentărilor matematice,,

-Participarea la reuniunea metodică a cadrelor didactice din învățământ preșcolar,,Educația pentru sănătate a copilului preșcolar în cadrul activităților  integrate,,

 

  2014

-Participarea în cadrul proiectului național,,Cunoaște-te pe tine însuși,,

  2015

-Participarea în cadrul proiectului național de dezvoltare personală;

  2016

-Obținerea diplomei de recunoștință de la asociația,,Inimă mare,,

  2017

-Participarea la seminarul internațional,,Managementul and leadership in projects,, în Grecia

-Participarea la concursul ,,CU EUROPA..LA JOACĂ-MICUL ARTIST,, ediția martie 2017,faza I,în parteneriat cu România.

– Participarea la concursul ,,CU EUROPA..LA JOACĂ-MICUL ARTIST,, ediția noiembrie 2017,faza II,în parteneriat cu România.

 

  2018

-Participarea la atelierul,,Metode eficiente de învațare,,

Calificarea / diploma, obţinută Psihopedagogie
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogie și psihologie preșcolară
Gradul didactic / managerial deţinut Gradul didactic II

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea și desfășurarea activităților.

Îndrumarea inițiativei creatoare în direcția perfecționării metodelor și mijloacelor de instruire și educație.

Abilități de organizator și lider.

Cultura organizării ședințelor de diferite tipuri.

Capacitatea de a respecta și de a fi respectată.

Cultura în luarea deciziilor

Punctualitate.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului O bună stăpânire  a programelor  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), navigare pe Internet.
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Experiență în cadrul lucrului de echipă.

Capacitate de argumentare, explorare și convingere.

Inițiativă, spiritul de dreptate.

Aptitudini bune de învățare, capacități de autoinstruire.

Aptitudini și competențe personale Temperamentul sangvinic, echilibrată în primirea deciziilor, tolerantă, inteligentă, hotărâtă, înțelegătoare, aptitudini de bune de învățare, capacități de predare la copii și adulți, responsabilitate.