Documente

La baza activității instituției sunt:

  • Codul Educației al Republicii Moldova,
  • Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară în Republica Moldova,
  • Codul de Etică al cadrului didactic,
  • Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani,
  • Regulamentrul de organizare și funcționare al instituției de educație timpurie nr.73.
  • Regulamentul intern al instituției de educație timpurie nr.73
  • Programul de dezvoltare a instituției de educație timpurie nr.73
  • Planul complex de activitate pe anul de studii.