Strategia de dezvoltare

Direcţii de activitate în anul de studii

2016-2017

1. Dezvoltarea vorbirii la preşcolari.

 2. Educaţia ecologică  preşcolarilor prin prisma activităţilor integrate.

3.  Parteneriat educaţional cu familia în vederea dezvoltăriicopilului.