Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a IET nr.73 reprezintă :

  • Dezvoltarea managementului instituției prin implementarea strategiilor participativ active, asigurarea calităţii procesului educaţional prin instruirea personalului nedidactic și formarea continuă a cadrelor didactice.
  • Modernizarea și extinderea bazei tehnico-materiale și didactice a grădiniței.
  • Dezvoltarea unor proiecte locale, naționale și internaționale care să extindă relațiile cu partenerii educaționali în vederea continuității grădiniță – familie – școală – societate.
  • Utlizarea în procesul educaţional a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.