Program de activitate

  1. Instituţia de educaţie timpurie nr.73 activează cu programde activitate de (12 ore), săptămânal (60 ore).
  2. Instituția oferă servicii educaționale conform Curriculum-ului educației timpuriiși a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru grădiniţă, școală, viaţa personală și socială în limitele pachetului standard de servicii, după caz, oferă și servicii de alimentație în conformitate cu cerințele stabilite.
  3. Programul de activitate al instituţiei de educaţie timpurie nr.73 publică  se stabilește de către fondator. Începutul şi sfârșitul zilei de muncă a instituţiei se stabileşte, reieşind din necesităţile părinţilor, ținând cont de particularitățile fiziologice ale copilului, dar nu mai devreme de ora 7 şi nu mai târziu de ora 19.
  4. Regimul zilei și durata aflării copilului/copiilor în instituție este întocmit de către administraţia instituției în baza recomandărilor medicale. Cu titlu de excepție, copilul poate fi adus şi luat la orice altă oră decât cea prevăzută în regimul zilei, printr-o înţelegere prealabilă între părinţi/ reprezentanţii legali  cu educatorul și administrația instituției.