Cadre didactice

Director – 1

Metodist – 1

Educatori – 9

Cond. de muzică – 1

Studii superioare – 9

Grad didactic doi – 2