Cadre didactice

Director – 1

Metodist – 1

Educatori – 10

Cond. de muzică – 1

Studii superioare – 7

Studii medii special – 2

Grad didactic unu – 1

Grad didactic doi – 2