Date statistice

IET nr. 73 e amplasată pe o suprafață de_______________:

  • Suprafața încăperilor : ____532,6 mp______
  • Teritoriul :___46,88 h_________

Numărul de grupe care funcționează – 5.

Sălile de grupă sunt spațioase, luminoase, amenajate conform cerințelor educaționale. Fiecare grupă are vestiar, dormitor, sala de jocuri, blocul sanitar.

Cabinete : Centrul metodic – 1, cabinet medical cu izolator – 1.

Cabinetul medical este asigurat cu medicamente pentru acordarea primului ajutor.

Cabinetul metodic asigurat cu literatură metodică, literatură de specialitate,materiale didactice, echipament audio-video, cu conectarea la internet, ce oferă cadrelor didactice posibilitatea de instruire si educare a copiilor conform cerinților timpului.

Sala de muzică, bloc alimentar, spălătorie, izolator pentru angajați.