Parteneriate

Grădinița – familie:

Sensibilizarea părinților pentru o colaborare coresponsabilă, eficientă și transparentă.

Grădinița – școală: Gimnaziul nr.7, Liceul Teoretic ,,Minerva,,  Liceul de Creativitate și Inventică”Prometeu Prim”

Asigurarea continuității între ciclul 0 – educație timpurie și ciclul I – învățământ primar.

Grădinița – grădiniță: IET din sectorul Centru

Asigurarea schimbului de experiență, promovarea dialogului între colectivele didactice axate pe educația de calitate a preșcolarului.

Grădinița – bibliotecă: Biblioteca  ”Adam Mikiewicz”

Cultivarea dragostei față de carte și promovarea culturii lecturii la preșcolari.