Misiune-viziune-deviza instituției

Instituția de educație timpurie nr.73 este o instituție de stat subordonată Consiliului municipal Chișinău.

Obiectivele majore ale administrației împreună cu cadrele didactice și personalul auxiliar sunt de a asigura copiilor, părinților un climat psiho- emoțional favorabil pozitiv,oraganizarea activităților educative integrate cu implicarea părinților.

Asiguraea de șanse egale pentru fiecare copil, indeferent de condiția socială și materială,apartenența etnică sau religioasă.

Crearea mediu stimulativ pentru învățare și joc.

DEVIZA INSTITUȚIEI : ,,În grădinița de copii, Copilăria e la noi acasă!,,