Cv-ul metodistului

Dascal Angelametodist grad didactic superior.

Informaţii personale
Nume, prenume Cerneanu Ecaterina
Data naşterii 12.11.1985
Experienţa profesională
Perioada  
Funcţia sau postul ocupat Metodist în IET nr.73, sec. Centru, mun. Chișinău
   
Funcţia sau postul ocupat Educator în IET nr.157, sec. Buiucani, mun.Chișinău
   
Funcţia sau postul ocupat Educator în Grădinița s.Ghermănești r.Telenești
Educaţie şi formare  
Perioada  
Calificarea / diploma, obţinută Master în Știinșe ale educației, programul de studii Management educațional. 2021

Diplomă de calificare profesională suplimentară la studiile superioare, specialitatea Pedagogie preșcolară. 2022

Licențiat în științe ale educației, specialitatea Psihopedagogie. 2011

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogie preșcolară

Management educational

Psihopedagogie

Gradul didactic / managerial deţinut Grad didactic  I (unu)
Aptitudini și competențe personale
Competențe și aptitudini organizatorice Competențe organizaționale
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Competențe digitale
Alte competențe și aptitudini relevante funcției Competențe de comunicare